Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Wypadek osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia, lub umowy o świadczenie usług, umowy agencyjnej oraz umowy o dzieło

Korzystanie przez przedsiębiorców z usług osób wykonujących na ich rzecz pracę na innej podstawie niż umowa o pracę nie zwalania ich z obowiązku zapewnienia w procesie pracy bezpiecznych i higienicznych warunków. Ponadto gdy osoba taka ulegnie wypadkowi, przy spełnieniu określonych przesłanek jest on obowiązany przeprowadzenia postępowania powypadkowego celem ustalenia, czy zdarzenie spełnia warunki wypadku przy pracy. Postępowanie powypadkowe w takiej sytuacji przeprowadza się i dokumentuje inaczej niż w przypadku pracowników. Dlatego też w przypadku, gdy wypadkowi ulegnie zleceniobiorca, osoba realizująca umowę o świadczenie usług, umowę agencyjną oraz umowy o dzieło powinien najpierw ustalić, czy zostały spełnione przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie zdarzenia jako wypadek przy pracy, a następnie dostosować tryb postępowania powypadkowego do okoliczności zdarzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?