Majer Roman, Wypadek osoby pozostającej pod opieką szkoły i placówki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wypadek osoby pozostającej pod opieką szkoły i placówki

W komentarzu została przedstawiona problematyka postępowania w sprawie wypadków uczniów, jak również studentów podczas zajęć. Zajęcia szkolne to zarówno lekcje, jak i zajęcia prowadzone poza szkołą. Podczas nich pedagodzy lub opiekunowie muszą dbać o bezpieczeństwo uczniów, gdyż za wypadek podczas takich zajęć odpowiada szkoła i jej pracownicy. Także podczas przerw uczniowie powinni mieć zapewnione bezpieczeństwo.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX