Ambroziewicz Maciej, Wyodrębnianie palarni w zakładzie pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wyodrębnianie palarni w zakładzie pracy

Wiele wątpliwości – zarówno wśród pracowników, jak i wśród pracodawców – wzbudziły zmiany ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, odnoszące się do palarni na terenie zakładów pracy: jaki w świetle znowelizowanych przepisów jest „zakładowy” status prawny palarni, a zwłaszcza kwestia konieczności (lub nie) zapewnienia pracownikom takiego pomieszczenia przez pracodawcę. Wątpliwości pracodawców (właścicieli/zarządców firm) z jednej, a palących pracowników z drugiej strony, budzi wciąż pojawiające się w praktyce pytanie: czy wolno generalnie zabronić palenia na terenie danego zakładu pracy, bez wyznaczania stosownego miejsca? I co grozi – palaczowi, ewentualnie także pracodawcy – w przypadku naruszenia takiego wewnątrzzakładowego przepisu?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX