Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole w roku szkolnym 2017/18

Do dnia 31 sierpnia dyrektor szkoły przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym prowadzonej ewaluacji, kontroli, wspomagania i monitorowania. Na tej podstawie dyrektor zobowiązany jest opracować dokument podsumowujący nadzór pedagogiczny prowadzony w danym roku szkolnym. Wyniki i wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły należy odnieść do wcześniej ustalonych celów w planie nadzoru na rok szkolny 2017/18.

Zagadnienia wstępne

Przepis art. 69 ust. 7ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe zobowiązuje dyrektora szkoły do przedstawienia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły. Zgodnie z powyższym zapisem dyrektor musi przedstawić po półroczu ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a na koniec roku szkolnego kompletne wyniki oraz wnioski ze sprawowanego wewnętrznego nadzoru...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?