Barszczewska Bożena, Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego 2023/2024 - szkoła ponadpodstawowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2024
Status: Aktualny
Autor:

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego 2023/2024 - szkoła ponadpodstawowa

Przepisy nie określają wzoru przedstawienia przez dyrektora szkoły wyników i wniosków sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego, co oznacza, że może przybrać dowolną formę, np. taką, jak zaproponowana w niniejszym opracowaniu w odniesieniu do szkoły ponadpodstawowej. Dokument podsumowujący nadzór pedagogiczny dyrektora prowadzony w danym roku szkolnym powinien odnosić się do planu nadzoru, stanowić podsumowanie wybranych dziedzin pracy szkoły oraz zawierać wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX