Wynajem sal szkolnych - ewidencja księgowa - OpenLEX

Błaszko Adam, Wynajem sal szkolnych - ewidencja księgowa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 21 stycznia 2022 r.
Autor:

Wynajem sal szkolnych - ewidencja księgowa

Tekst w krótkiej formie przedstawia istotne zagadnienia dotyczące zawierania umów najmu pomieszczeń szkolnych i dydaktycznych z uwzględnieniem kwestii prawnych jak i finansowych dotyczących opisywanego zagadnienia

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX