Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę autorskiego omówienia zagadnień związanych z wynagrodzeniem za czas urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Artykuł opisuje zasady wyliczania składników wynagrodzenia nauczycieli w ramach wynagrodzenia urlopowego, ze szczególnym uwzględnieniem występujących pomiędzy nimi różnic. W materiale omówiono zasady obliczania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Odwołano się w nim do regulacji Karty Nauczyciela i aktów wykonawczych. Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli oraz osób zainteresowanych tematyką wynagradzania nauczycieli w okresie ich urlopu wypoczynkowego i uwzględnia zmiany wprowadzone w Karcie Nauczyciela z dniem 1 stycznia 2018 r., mocą ustawy z 27.10.207 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?