Sobczak Michalina, Wynagrodzenie oraz dodatki do wynagrodzenia nauczycieli akademickich

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2014 r.
Autor:

Wynagrodzenie oraz dodatki do wynagrodzenia nauczycieli akademickich

Specyfika pracy, którą wykonują nauczyciele akademiccy powoduje, że wiele regulacji dotyczących zasad ich zatrudniania, w tym zasady wynagradzania, zostało uregulowanych odmiennie niż w przypadku ogółu pracowników objętych regulacjami ustawy Kodeks pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX