Wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - OpenLEX

Piszko Agata, Wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wynagrodzenie nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Poniższe opracowanie poświęcone jest zagadnieniu wynagrodzenia nauczycieli za pracę w dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - dalej r.o.r.s., umożliwiają dyrektorowi szkoły ustalenie dodatkowych (poza określonymi przepisami r.o.r.s.) dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Powstaje wówczas pytanie – jak przeliczyć wynagrodzenie nauczycieli za ten dzień, w tym wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX