Lisowski Krzysztof, Wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w dniach wolnych od pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Wynagrodzenie nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w dniach wolnych od pracy

Komentarz wyjaśnia, w jaki sposób należy wypłacać wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycielom za dni rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych, Dzień Edukacji Narodowej, rekolekcje, przerwy świąteczne (bożonarodzeniowe i wielkanocne), urlopy bezpłatne i okolicznościowe, dzień wolny z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX