Culepa Michał, Lisowski Krzysztof, Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autorzy:

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe

W komentarzu zwięźle zobrazowano sposób wynagradzania nauczycieli w razie przekroczenia ich tygodniowego wymiaru czasu pracy - godzin ponadwymiarowych. Opracowanie skupia się na tej instytucji, która ze względu na swój charakter wymaga specyficznego trybu obliczania wynagrodzenia. Całość opatrzono przykładem dla lepszego zobrazowania przedmiotowej regulacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX