Wynagrodzenie kuratorów sądowych - OpenLEX

Culepa Michał, Wynagrodzenie kuratorów sądowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 listopada 2020 r.
Autor:

Wynagrodzenie kuratorów sądowych

Komentarz został poświęcony wynagrodzeniu przysługującemu kuratorowi zawodowemu, jako pracownikowi sądowemu. Wynagrodzenie kuratora, jako wynikające ze stosunku pracy, podlega podobnym regułom w zakresie opodatkowania i oskładkowania, jak w przypadku innych pracowników. W komentarzu przedstawiono elementy składowe wynagrodzenia kuratora zawodowego, m.in. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, patronacki czy nagroda jubileuszowa. Przedstawiono również zasady wynagradzania kuratorów społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX