Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wynagrodzenie kuratorów sądowych

Komentarz został poświęcony wynagrodzeniu przysługującemu kuratorowi zawodowemu, jako pracownikowi sądowemu. Wynagrodzenie kuratora, jako wynikające ze stosunku pracy, podlega podobnym regułom w zakresie opodatkowania i oskładkowania, jak w przypadku innych pracowników. W komentarzu przedstawiono elementy składowe wynagrodzenia kuratora zawodowego, m.in. wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, patronacki czy nagroda jubileuszowa. Przedstawiono również zasady wynagradzania kuratorów społecznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?