Zimna Tamara, Wynagrodzenie kierowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami - jednostek budżetowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 10 września 2016 r.
Autor:

Wynagrodzenie kierowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami - jednostek budżetowych

Opracowanie poświęcone jest zasadom wynagradzania kierowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami – jednostek budżetowych. W artykule omówiono podstawę zatrudnienia kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz opisano reguły wynagradzania i przyznawania nagrody jubileuszowej oraz odprawy pieniężnej kierownikowi jednostki budżetowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX