Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 sierpnia 2020 r.
Autor:

Wynagrodzenie kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Komentarz opisuje zasady wynagradzania kierowników podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami - SP ZOZ. W artykule przedstawiono podstawy zatrudnienia kierownika, do których zaliczono: powołanie, umowę o pracę oraz umowę cywilnoprawną. Omówiono także przesłanki przyznania nagrody rocznej z uwzględnieniem zróżnicowania nagrody ze względu na kryterium podmiotu tworzącego. Wskazano również przesłanki przyznania odprawy pieniężnej kierownikowi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?