Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wynagrodzenie i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczycieli i dyrektorów przedszkoli

Opracowanie omawia zagadnienia związane z wynagrodzeniem urlopowym oraz ekwiwalentem za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, które należą się nauczycielom zatrudnionym w publicznych przedszkolach. W sposób szczegółowy przedstawia składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie wymienionych świadczeń oraz sposób ich wyliczenia odpowiednio w przypadkach wykorzystanego albo niewykorzystanego urlopu.

Materiał można w szczególności polecać nauczycielom publicznych przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?