Culepa Michał, Wynagrodzenie chorobowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 20 lutego 2023 r.
Autor:

Wynagrodzenie chorobowe

Oprócz zasiłku chorobowego, w sytuacji niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Wynagrodzenie chorobowe jest szczególnym rodzajem wynagrodzenia pracowniczego. Przysługuje ono bowiem za czas niewykonywania pracy poprzedzający okres pobierania zasiłku chorobowego, który wynosi 33 dni w danym roku kalendarzowym, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX