Gałęska-Śliwka Anita, Wynagrodzenie biegłych sądowych z zakresu medycyny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 13 maja 2013 r.
Autor:

Wynagrodzenie biegłych sądowych z zakresu medycyny

Komentarz dotyczy problematyki wynagrodzenia biegłych z zakresu medycyny w postępowaniach karnych i cywilnych. Autorka omawia nowe rozwiązania legislacyjne w tym zakresie z uwzględnieniem kwot bazowych, metody wyboru obliczenia wynagrodzenia i dokumentacji poniesionych kosztów. Zwrócono również uwagę na problemy i zagrożenia wynikające z nowych rozporządzeń.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX