Lisowski Krzysztof, Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wynagradzanie nauczycieli oraz pracowników szkoły za okres strajku

W komentarzu w sposób autorski zostały omówione zasady ustalania kwot wynagrodzenia ulegających potrąceniu za okres strajku. Wskazano podstawę prawną potrącenia, jak również wyjaśniono relację normatywną między kwotą potrącenia a czasem rzeczywistego powstrzymania się od pracy w okresie strajku w zakresie nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych. W tym kontekście wskazano różnice w zasadach i wysokości ustalania kwoty potrącenia w stosunku do nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych, którzy przystąpili do strajku. Dokonano analizy dopuszczalności prawnej zawierania porozumień postrajkowych dotyczących utrzymania prawa do wynagrodzenia za strajk. Zdefiniowano także porozumienia postrajkowe jako samodzielny tytuł prawny uprawniający do niepotrącania wynagrodzenia za strajk w świetle norm dotyczących dyscypliny finansów publicznych. Na koniec wyjaśniono także pojęcie, cel i funkcję funduszu strajkowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX