Kalinowski Patryk, Wymogi związane z deklaracją leżakowania lub dojrzewania napojów spirytusowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Wymogi związane z deklaracją leżakowania lub dojrzewania napojów spirytusowych

Deklaracja o „starości” – długości leżakowania lub wieku – jest jedną z najbardziej istotnych dla konsumentów informacji, którą można spotkać w znakowaniu napojów spirytusowych. W związku z tym unijne rozporządzenie 2019/787 określa szczegółowe wymogi dotyczące stosowania deklaracji o leżakowaniu lub dojrzewaniu napojów spirytusowych. Niemniej jednak na warunki stosowania takich deklaracji składają się również inne regulacje prawne, w tym prawo krajowe. Przez to prawidłowe podawanie informacji o leżakowaniu lub dojrzewaniu napojów spirytusowych (również tych importowanych) może być wyzwaniem dla wielu przedsiębiorców. Dlatego też poniższy komentarz odnosi się do praktycznych aspektów stosowania takich deklaracji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX