Gumularz Mirosław, Wymogi RODO kierowane do radców prawnych i adwokatów - przegląd obowiązków i wyłączeń

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wymogi RODO kierowane do radców prawnych i adwokatów - przegląd obowiązków i wyłączeń

Założenia wstępne:

a)

niniejszy tekst dotyczy wyłącznie radców prawnych i adwokatów, których status prawny regulują przede wszystkim:

ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych - dalej u.r.p. (w zakresie rodo przede wszystkim rozdział 1a) tejże)

ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze - dalej u.p.a. (w zakresie rodo przede wszystkim rozdział 1a) tejże)

b)

brak w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO ogólnych wyłączeń jego stosowania względem radców prawnych lub adwokatów, w związku z czym należy stosować do tych podmiotów przepisy rozporządzenia, chyba, że samo RODO lub przepisy wprowadzające zawierają modyfikacje, w tym wyłączenia;

c)

wymienione powyżej ustawy przesądziły status prawny radców prawnych i adwokatów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX