Nowakowski Michał, Wymogi KNF w zakresie wykorzystania chmury obliczeniowej w sektorze finansowym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wymogi KNF w zakresie wykorzystania chmury obliczeniowej w sektorze finansowym

Opublikowany 23.01.2020 r. komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wykorzystania chmury obliczeniowej publicznej lub hybrydowej w sektorze finansowym może być nowym otwarciem dla wielu podmiotów nadzorowanych. Dokument ten zastępuje podobny komunikat wydany przez KNF w 2017 r. i wprowadza szereg zmian (w tym ułatwień) w zakresie wykorzystania tzw. cloud computing przez podmioty nadzorowane. Istotne jest przy tym to, że Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wysłuchał części postulatów uczestników rynku i w finalnej wersji komunikatu uwzględnił ich uwagi. W dalszym ciągu jednak dostosowanie się do wymogów komunikatu (co powinno nastąpić najpóźniej do 1.08.2020 r.) może być wyzwaniem dla sektora bankowego. Jeżeli chodzi o adresatów komunikatu, to krąg ten obejmuje nie tylko banki, ale wszystkie podmioty podlegające ustawie z 21.07.2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, a więc przykładowo krajowe instytucje płatnicze. Pewne rekomendacje kierowane są również do dostawców usług chmurowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX