Sarapata Klaudia, Wymogi aktu notarialnego w którym dłużnik poddał się egzekucji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wymogi aktu notarialnego w którym dłużnik poddał się egzekucji

Przedmiotem komentarza są wymogi, jakie musi spełniać akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji (art. 777 § 1 pkt 4-6 k.p.c.). Są one zależne od przedmiotu świadczenia, co uzasadniało usystematyzowanie opracowania w oparciu o to kryterium. Publikacja zawiera szczegółowe omówienie sposobu określenia sumy pieniężnej, terminów oraz innych wymogów uprawniających wierzyciela do prowadzenia egzekucji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX