Masłowski Jarosław, Wymiar urlopu wypoczynkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 25 kwietnia 2023 r.
Autor:

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Komentarz dotyczy zasad obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego. Uwzględniono m.in. problematykę urlopowego stażu pracy (okresów do niego wliczanych i jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy) oraz urlopu uzupełniającego. Wskazano także na regulacje szczególne, przyznające pewnym grupom pracowników uprawnienie do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Zagadnienia te zilustrowano praktycznymi przykładami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX