Janczukowicz Krzysztof, Wymiar kary za zabójstwo w typie podstawowym popełnione w stanie poczytalności ograniczonej w stopniu znacznym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Wymiar kary za zabójstwo w typie podstawowym popełnione w stanie poczytalności ograniczonej w stopniu znacznym

Niniejszy komentarz stanowi próbę zestawienia i analizy wyroków, w których sądy wymierzały karę za przestępstwo z art. 148 § 1 w zw. z art. 31 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - dalej k.k. Czy da się zauważyć jakieś prawidłowości dotyczące wysokości kary przyjmowanej przez sądy, a w szczególności stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary? Analizie poddano 45 wyroków wydanych w latach 2009-2015.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX