Wesołowska Agnieszka, Wymiana danych o płatnościach VAT w e-handlu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wymiana danych o płatnościach VAT w e-handlu

Tytuły aktów prawnych

Dyrektywa (UE) 2020/284 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców uług płatniczych

Rozporządzenie (UE) 2020/283 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do środków łużących wzmocnieniu współpracy administracyjnej w celu zwalczania oszustw związanych z VAT

Podmioty, których dotyczą akty prawne

wszyscy podatnicy podatku VAT uczestniczący w transgranicznych transakcjach e-handlowych

podmioty obsługujące e-płatności z krajów członkowskich Unii Europejskiej

organy podatkowe

Opis aktów prawnych

Nowe przepisy są wyrazem przeciwdziałania oszustwom oraz nadużyciom na gruncie podatku VAT i tym samym nakierowane są na ochronę wspólnego systemu tego podatku. Konkretnie, przepisy dotyczą ochrony wspólnego systemu podatku VAT przed przestępstwami podatkowymi związanymi z transgranicznym e-handlem. W tym celu przepisy przede wszystkim umożliwiają państwom członkowskim w jednolity sposób na gromadzenie ewidencji dotyczących e-płatności. Na mocy przepisów ma zostać stworzony centralny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX