Wymagania wobec nowych maszyn instalowanych w zakładach pracy - OpenLEX

Kowerski Andrzej, Wymagania wobec nowych maszyn instalowanych w zakładach pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wymagania wobec nowych maszyn instalowanych w zakładach pracy

Jednym z podstawowych obowiązków państwa jest ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli oraz ochrona środowiska naturalnego. Do takiego działania ochronnego należy także kontrola wyrobów wprowadzanych na rynek, zaliczana do zagadnień oceny zgodności wyrobów. Ma ona duże znaczenie z punktu widzenia ochrony konsumentów i użytkowników wyrobów. W komentarzu dokonano przeglądu krajowego i wspólnotowego prawodawstwa ze względu na tzw. wymagania zasadnicze stawiane wyrobom stosowanym przez pracodawców. Przedstawiono systemy kontroli wyrobów oraz praktyczne wskazówki dla pracodawców zamierzających zakupić w państwach UE nowe maszyny, urządzenia techniczne lub środki ochrony indywidualnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX