Brzezińska Alicja, Wymagania weterynaryjne dla przywozu zwierząt

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 marca 2006 r.
Autor:

Wymagania weterynaryjne dla przywozu zwierząt

Komentarz charakteryzuje wymagania weterynaryjne dla przywozu zwierząt. W opracowaniu omówiono procedurę związaną z wydawaniem pozwoleń i składaniem wniosków, zasady przywozu bydła i świń przeznaczonych do chowu lub hodowli, zwierząt do uboju oraz niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Opisano również elementy składowe świadectwa zdrowia niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, zasady wywozu materiału biologicznego oraz przypadki zakazu wwożenia zwierząt lub niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego na teren kraju.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX