Wymagania w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku - OpenLEX

Fiktus Paweł, Wymagania w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wymagania w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku

Inwestor, który planuje zmienić sposób użytkowania obiektu budowlanego, musi to zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej. W zgłoszeniu należy okreslić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu. Natomiast od 19 września 2020 r. w przypadku zmiany sposobu użytkowania polegającej na podjęciu działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego inwestor będzie musiał dołączyć także ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX