Majer Roman, Wymagania dla pomieszczeń pracy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wymagania dla pomieszczeń pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest swoistym elementarzem bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawcy, zawiera niezbędny zasób informacji dotyczących każdego zakładu pracy. Komentarz poświęcony został tematyce związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa w pomieszczeniach pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX