Wyłączność danych rejestracyjnych i poprawka Bolara - OpenLEX

Kondrat Mariusz, Wyłączność danych rejestracyjnych i poprawka Bolara

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 kwietnia 2011 r.
Autor:

Wyłączność danych rejestracyjnych i poprawka Bolara

Opracowanie dotyczy problematyki wyłączności danych rejestracyjnych produktu leczniczego i poprawki Bolara. Charakterystyce poddano wyłączność danych w związku z rejestracją leku generycznego i możliwością odwołania się do niektórych badań przeprowadzonych przez producenta leku oryginalnego (TRIPS). Omówiono także postanowienia Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej. Wskazano na wydłużenie okresu wyłączności danych oraz przedstawiono charakter i postać tzw. poprawki Bolara w przepisach unijnych i krajowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX