Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym - OpenLEX

Tarno Jan Paweł, Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Komentarz stanowi omówienie instytucji wyłączenia sędziego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autor wymienia i omawia przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy oraz na wniosek, a także wskazuje na zasady występowania z wnioskiem o wyłączenie sędziego poprzez określenie podmiotów do tego uprawnionych, elementów wniosku, momentu jego zgłoszenia oraz organu właściwego do jego rozpoznania. Całość uzupełniona jest licznym orzecznictwem dotyczącym omawianej problematyki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX