Wyłączenie pracownika finansowego organu dochodzenia - OpenLEX

Skonieczny Jacek, Wyłączenie pracownika finansowego organu dochodzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wyłączenie pracownika finansowego organu dochodzenia

Do wyłączenia pracowników finansowych organów dochodzenia, (upoważnionych przedstawicieli finansowych organów dochodzenia, wykonujących zgodnie z art. 118 § 3 z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy – , czynności procesowe), będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Przepisy te mają na celu zagwarantowanie prowadzenia postępowania karnego skarbowego w sposób prawidłowy i bezstronny. Przepisy Kodeksu postępowania karnego przewidują dwie możliwości wyłączenia pracownika: obligatoryjną z mocy prawa i fakultatywną.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX