CIC Kancelaria, Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Nieaktualny
Autor:

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej

Wyłączenie gruntu rolnego lub leśnego z produkcji stanowi co do zasady konsekwencję zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Komentarz omawia oba powyższe zagadnienia wraz z normującymi je przepisami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX