Gieroń Konrad, Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w związku z budową linii elektroenergetycznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w związku z budową linii elektroenergetycznej

Realizacja inwestycji elektroenergetycznych, w tym m.in. budowa linii elektroenergetycznych, stanowi wieloetapowy proces formalno-prawny. W zależności od potrzeb, jednym z etapów tego procesu jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. W komentarzu omówiono podstawowe praktyczne zagadnienia związane z tą tematyką, ze szczególnym uwzględnieniem procedury pozyskiwania decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX