Wyłączenia w opłacie skarbowej - OpenLEX

Bonarski Janusz, Wyłączenia w opłacie skarbowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wyłączenia w opłacie skarbowej

Opłata skarbowa stanowi generalnie formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej podejmowane w indywidualnych sprawach należących do właściwości tych organów. Wobec znacznej ilości tych spraw, celowe jest zapoznanie się z regułami tej opłaty. Zwrócić należy uwagę, iż ustawodawca przewidział szerokie wyłączenia od jej stosowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX