Jerzy Janusz, Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor:

Wykreślenie wpisu z rejestru działalności regulowanej

Prezentowany komentarz porusza problematykę związaną z wykreśleniem wpisu z rejestru działalności regulowanej polegającej na odbiorze odpadów komunalnych. Autor analizuje prawną formę przedmiotowego rozstrzygnięcia oraz omawia różnice i skutki wykreślenia wpisu z urzędu i na wniosek.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX