Kowalski Artur, Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne - wątpliwości interpretacyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne - wątpliwości interpretacyjne

Niejednokrotnie pracownik w ramach zatrudnienia otrzymuje od pracodawcy dodatkowe świadczenia, co z reguły niesie ze sobą problemy podatkowe. Przykładem powyższego jest udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego dla celów prywatnych. Od 1.01.2015 r obowiązują zryczałtowane stawki przychodu uzyskiwanego z tego tytułu przez pracownika, które zostały zaktualizowane w 2022 roku. Ponadto w takiej sytuacji konieczne jest opodatkowanie świadczenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych i odprowadzenie składek ZUS, jak też może pojawić się konieczność opodatkowania świadczenia VAT.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX