Wykorzystanie rezerw budżetowych oraz innych źródeł finansowania wydatków oświatowych - OpenLEX

Błaszko Adam, Wykorzystanie rezerw budżetowych oraz innych źródeł finansowania wydatków oświatowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 16 czerwca 2017 r.
Autor:

Wykorzystanie rezerw budżetowych oraz innych źródeł finansowania wydatków oświatowych

Tekst w krótkiej i praktycznej formie przedstawia jedne z najbardziej powszechnych przykładów finansowania wydatków oświatowych jakimi są dotacje oświatowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także wskazuje na nowe sposoby finansowania działalności oświatowej, które mogą wykorzystywać organy prowadzące wspierające taką działalność.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX