Janczukowicz Krzysztof, Wykorzystanie krytycznego położenia jako sposób działania sprawcy przestępstwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Wykorzystanie krytycznego położenia jako sposób działania sprawcy przestępstwa

Polskie prawo karne w czterech przypadkach uzależnia odpowiedzialność sprawcy przestępstwa od tego, że wykorzystał on krytyczne położenie innej osoby. Niniejszy komentarz przedstawia te przypadki i stanowi próbę ogólnego zdefiniowania tego sposobu działania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX