Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego - OpenLEX

Krywan Tomasz, Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wykonywanie zawodu doradcy podatkowego

Doradców podatkowych obowiązują określone przepisami art. 27-34 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym – dalej u.d.p., zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Przepisy te określają sposoby wykonywania zawodu przez doradców podatkowych, zasady prowadzenia działalności gospodarczej i pozostawaniu w zatrudnieniu przez doradców podatkowych, ograniczenie wykonywania doradztwa podatkowego przez byłych urzędników, ograniczenie prowadzenia spraw ze względu na miejsce zatrudnienia małżonka oraz obowiązek zawiadamiania Krajowej Rady Doradców Podatkowych o zamiarze niewykonywania zawodu lub o przerwie w wykonywaniu zawodu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX