Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w odniesieniu do drzew - zmiany w przepisach - OpenLEX

Gruszecki Krzysztof, Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w odniesieniu do drzew - zmiany w przepisach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2010
Status: Nieaktualny
Autor:

Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w odniesieniu do drzew - zmiany w przepisach

Z dniem 20 lipca 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody m. in. w zakresie rozwiązań prawnych stanowiących podstawę ochrony zieleni w miastach i wsiach. Jedna ze zmian dotyczy czynności niezwiązanych bezpośrednio z wydawaniem decyzji administracyjnych, ale dookreśla, w jaki sposób powinny być przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjne w odniesieniu do drzew. Komentarz praktyczny szczegółowo omawia nowe rozwiązania prawne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX