Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 15 lipca 2016 r.
Autor:

Wykonywanie robót budowlanych w pasie drogowym

Wykonywanie robót budowlanych w pasie drogowym drogi publicznej, rozumianym jako grunt wydzielony liniami granicznymi wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą, podlega przede wszystkim ogólnym zasadom ustanowionym w Prawie budowlanym oraz dodatkowym wymogom określonym w ustawie o drogach publicznych. Ponadto przy wykonywaniu omawianych robót budowlanych inwestor winien zapoznać się ze szczegółowymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, które zostały określone w aktach wykonawczych do ww. ustaw i przedstawione w poniższym komentarzu. Zasady mają zastosowanie do dróg publicznych, czyli takich które na podstawie ustawy o drogach publicznych zostały zaliczone do jednej z kategorii: dróg gminnych, powiatowych, krajowych lub wojewódzkich) i z których to dróg może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?