Suchanowska Joanna, Wykonywanie pracy w handlu w niedziele a odpoczynek dobowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Wykonywanie pracy w handlu w niedziele a odpoczynek dobowy

Definicja wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych nie stoi w sprzeczności do definicji doby pracowniczej wynikającej z kodeksu pracy, w ramach której pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom minimalny okres odpoczynku dobowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy