Wykonywanie pracy na polecenie pisemne - OpenLEX

Łyjak Grzegorz, Wykonywanie pracy na polecenie pisemne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wykonywanie pracy na polecenie pisemne

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów i zasad bhp. Niektóre prace, podejmowane w zakładzie są na tyle niebezpieczne, że ustawodawca wprowadził obowiązek wykonywania ich na podstawie pisemnych poleceń. Obowiązek wystawiania poleceń może wynikać zarówno z przepisów powszechnie obowiązujących, jak i regulacji wewnątrzzakładowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX