Brzezińska Alicja, Wykonywanie polowania - uprawnione podmioty

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wykonywanie polowania - uprawnione podmioty

Komentarz poświęcony jest zasadom prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na organizacji polowań indywidualnych i zbiorowych. Autorka omawia zasady prowadzenia polowania oraz wskazuje pomioty uprawnione do polowań, koncentrując się na kompetencjach tych podmiotów i wymaganiach, które muszą spełnić.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX