Wykonanie orzeczenia przywracającego pracownika do pracy - wybrane problemy - OpenLEX

Leszczyńska Anna, Wykonanie orzeczenia przywracającego pracownika do pracy - wybrane problemy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2009 r.
Autor:

Wykonanie orzeczenia przywracającego pracownika do pracy - wybrane problemy

Szczegółowe omówienie problemów powstających przy wykonywaniu orzeczenia sądu pracy przywracającego pracownika do pracy, których sposób rozwiązania nie wynika z przepisów prawa pracy. W szczególności dotyczą one sytuacji, gdy zatrudnianie pracownika na poprzednich warunkach jest niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione. Oddzielnie omówiona została kwestia wypłaty zasądzonego wynagrodzenia oraz jego ewentualnego zwrotu w wypadku uchylenia wyroku. W komentarzu wskazano na nierówną pozycję stron stosunku pracy i konieczność zmain odpowiednich przepisów godzących w uzasadniony interes pracodawcy bądź naruszających zasadę równego traktowania pracowników. Do tekstu dołączono wybór orzecznictwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX