Wykonanie orzeczeń co do depozytów w postępowaniu karnym - OpenLEX

Siwek Marek, Wykonanie orzeczeń co do depozytów w postępowaniu karnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wykonanie orzeczeń co do depozytów w postępowaniu karnym

Niniejsze opracowanie stanowi komentarz do istotnych z praktycznego punktu widzenia zagadnień, jakie związane są z postępowaniem, najogólniej rzecz biorąc, z rzeczami, jakie pozostają w dyspozycji organu prowadzącego postępowanie karne, co do których zapadły decyzje o zwrocie osobie uprawnionej oraz o złożeniu do depozytu sądowego. Zawiera charakterystykę podstawowych pojęć, jakimi posługuje się ustawa o likwidacji niepodjętych depozytów, definiuje podmiot przechowujący depozyt i określa jego obowiązki, a także przedstawia postępowanie w przedmiocie likwidacji niepodjętego depozytu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX