Jackowski Szymon, Kamińska Anna, Wykonanie eksmisji z lokalu mieszkalnego po zmianach kodeksu postępowania cywilnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 18 listopada 2015 r.
Autorzy:

Wykonanie eksmisji z lokalu mieszkalnego po zmianach kodeksu postępowania cywilnego

Pod pojęciem „eksmisja” należy rozumieć sprawy o opróżnienie lokalu, a więc sprawy o uzyskanie wyroku nakazującego osobie zajmującej lokal - głównie bez tytułu prawnego, ale może to wynikać np. z konieczności przeniesienia lokatora do lokalu zamiennego na czas remontu - opróżnienie i wydanie tego lokalu osobie posiadającej odpowiednie prawo oraz sprawy związane z wykonaniem takiego wyroku. W całej analizie pojęcie „eksmisja” będzie używane w tym znaczeniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX