Wolski Mariusz, Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 PZP

W niniejszym komentarzu praktycznym omówiono fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawców z udziału w postepowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 p.z.p. Autor dokonał analizy zagadnienia m.in. w opraciu o liczne orzecznictwo KIO.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX