Chudzik Mariusz, Wykładnia polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wykładnia polskich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

W przypadku, gdy bank pełni rolę płatnika w stosunku do świadczeń wypłacanych nierezydentom, zasady opodatkowania tych świadczeń mogą być modyfikowane przez postanowienia zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wzorowanych na Konwencji Modelowej OECD. W celu stosowania postanowień tych umów należy dokonać ich wykładni. Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie najważniejszych kwestii związanych z wykładnią zawartych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX